Rychlé informace
29.4.2019
OQI 1-80 budou zakrátko v plném rozsahu volně k dispozici pro stažení ve formátu PDF. Sledujte rubriku "Vydané OQI"

20.1.2019
OL120AB je aktivní do 19.5.2019

OK QRP kroužek
Každé pondělí:
3777 kHz ± QRM, SSB
duben – září 18:30 SELČ
říjen – březen 16:00 SEČ

QRP aktivita
Každý pátek:
14-18 UTC, 7027-7030 kHz
18-22 UTC, 3557-3563 kHz

Webové stránky
Stránka OK QRP klubu
OK QRP forum

E-Mail pro korespondenci

Pro autory článků

Prosíme autory a přispěvatele, aby pokud možno dodrželi několik málo zásad:

- své příspěvky posílejte přednostně e-mailem nebo úložištěm, výjimečně poštou
- texty zasílejte v libovolném formátu mimo PDF, např. ve Wordu či Open Ofice
- text nijak neupravujte (např. bez automatického číslování, odstavců, kapitol)
- obrázky a schémata pošlete samostatně v dobré kvalitě a rozlišení (min. 300 dpi)
- schémata nakreslete klidně od ruky a vyfoťte, my si s tím poradíme 
- v textu uveďte umístění daného obrázu, např. "tady bude obr. č. 5"
- u příspěvků z internetu atd., uveďte PSE zdroj, tj. URL adresu odkud bylo čerpáno

Díky těmto stránkám lze k příspěvkům poslat více materiálu, než je možno vložit do klasického článku. Klidně nám pošlete multimediální obsah vztahující se k Vašemu příspěvku - krátká videa, zvukové nahrávky atd. Umístíme je tady s odkazem na příslušný článek v časopise.

Pokud váš příspěvek nebude v nejbližším čísle, nic se neděje - materiálu můžeme mít více a číslo už je naplněno, příspěvek určitě vyjde v dalším.

Jak už bylo mnohokrát napsáno, bez Vašich příspěvků OQI nemůže vzniknout. Děkujeme tímto předem všem, kteří najdou tu odvahu a věnují svůj čas pro stvoření článku pro ostatní...

Rychlé informace
29.4.2019
OQI 1-80 budou zakrátko v plném rozsahu volně k dispozici pro stažení ve formátu PDF. Sledujte rubriku "Vydané OQI"

20.1.2019
OL120AB je aktivní do 19.5.2019

OK QRP kroužek
Každé pondělí:
3777 kHz ± QRM, SSB
duben – září 18:30 SELČ
říjen – březen 16:00 SEČ

QRP aktivita
Každý pátek:
14-18 UTC, 7027-7030 kHz
18-22 UTC, 3557-3563 kHz

Webové stránky
Stránka OK QRP klubu
OK QRP forum

E-Mail pro korespondenci